riders and amazons

DVB Talents

DVB is proud of its talented riders and amazons! The talents listed below have been training at DVB for a long time. They tell about the training and support they receive from Dressuurstal Van Baalen.

Claudine en Fleur Timmermans

De ambitieuze zusjes Claudine en Fleur Timmermans staan met hun paarden bij Dressuurstal Van Baalen, waar ze enkele keren per week les krijgen. Ze rijden in de basissport, maar pakken hun sport professioneel aan.

Glasten Krapels

Para-dressuurruiter Glasten Krapels trainde bij Dressuurstal Van Baalen samen met Marrigje van Baalen, later bij Debora Pijpers en inmiddels rijdt alweer enkele jaren bij Coby. Op zijn 17e reed hij al zijn eerste EK Para-dressuur bij de senioren. Nogmaals uitgezonden worden naar een groot kampioenschap is zijn doel.

Isabella Karajkovic

Met haar twee pony’s Wert’s Snowflake en First Hummer traint havo-vwo scholiere Isabella Karajkovic bij Coby. Ze rijdt internationaal bij de Children en pony’s. Sanne Beijerman ondersteunt Isabella met mentale trainingen.

Maddy Dijkshoorn

Although Maddy Dijkshoorn comes from show jumping, she now enjoys dressage at least as much. With Boogie de L’Aube, she won silver at the European Championships in 2022. She has been teaching at Dressage Stable Van Baalen since 2020.

Noor van den Biggelaar

Noor van den Biggelaar does not come from a horse family, yet she wants to advance in equestrian sports. Her neighbor recommended her Dressuurstal Van Baalen and together with Marlies she trains towards the Children.

Romy Schravemade

Romy Schravemade knocked on DVB’s door after not riding a pony for a few years, but wanting to get back into it. Together with DVB she started looking for a good pony and Don Camillo Du Bois came on her path. In addition, she now has the young pony Heitholms Li Lou.

nicole van noord

In daily life, Nicole van Noord studies Office Management in Rotterdam and Amsterdam. Through DVB Matchmaker, she came to Coby and Marlies’ barn and found the lovely mare Imagine, whom she now competes at ZZ Zwaar level.

shanna baars

As a pony girl, Shanna joined DVB to train, with a framework shot and EK riding as her ambition. Through DVB, the ponies Wonderful Girl and Don Camillo du Bois came her way and later the mare Farzana, among others. Her EK goal was achieved and now the focus is on moving up to the U25.

Tooske van der Ven

Riding in the Juniors is the goal of schoolgirl Tooske van der Ven. Her horse Hastrade K is stabled at Dressuurstal Van Baalen and she trains with her with Marlies. Tooske lives a stone’s throw from DVB.

Golden DVB Talents

Dressage stable Van Baalen trains talent to the top! Everything starts with a dream. These combinations made that dream come true and were coached to an individual European gold medal by Coby or Marlies.

Delphine Meiresonne – Ponies
Hartpury 1999 (1x individual gold)

Marlies van Baalen – Juniors
Hickstead 1998 (1x individual gold)

Antoinette te Riele – Ponies
Moorsele 2009 (2x individual gold)

Sanne Vos – Ponies
Fontainebleau 2012 (1x individual gold)

Daphne van Peperstraten – Juniors
Budapest 2020 (1x individual gold)
Fontainebleau 2018 (2x individual gold)
Ermelo 2017 (1x individual gold)

Training at Dressage Stable Van Baalen?

Working together in perfect harmony, that’s dressage! This is pursued daily by Dressage Stable Van Baalen. And with success, because Dressuurstal Van Baalen already trained more than a hundred combinations to a Dutch team spot!

Claudine en Fleur Timmermans

De ambitieuze zusjes Claudine en Fleur Timmermans staan met hun paarden bij Dressuurstal Van Baalen, waar ze enkele keren per week les krijgen. Ze rijden in de basissport, maar pakken hun sport professioneel aan.

“We zochten een plaats waar we met onze paarden konden staan, maar vooral ook waar we goede begeleiding zouden krijgen om verder te komen in de sport. We leren heel veel over onze eigen houding en die van het paard. Iedere week leren we dingen bij, het is heel leuk én leerzaam. Iedere dag gaan we er met plezier naartoe. En als je een keer ergens mee zit dan wil iedereen je helpen.”

Glasten Krapels

Para-dressuurruiter Glasten Krapels trainde bij Dressuurstal Van Baalen samen met Marrigje van Baalen, later bij Debora Pijpers en inmiddels rijdt de altijd positieve Glasten alweer enkele jaren bij Coby. Op zijn 17e reed hij al zijn eerste EK Para-dressuur bij de senioren. Nogmaals uitgezonden worden naar een groot kampioenschap is zijn doel.

“Bij Dressuurstal Van Baalen zijn we een team, iedereen werkt samen. Niet alleen het rijden is belangrijk, maar ook het hele management eromheen. Je blijft eraan werken om jezelf iedere keer te verbeteren. Met Windhook zat ik in 2021 bij de selectie van de laatste acht ruiters voor de Paralympische Spelen in Tokio. Zonder de hulp van Coby en de eigenaren van Windhook, de familie van Thill, was dat niet mogelijk geweest.”

Isabella Karajkovic

Met haar twee pony’s Wert’s Snowflake en First Hummer traint havo-vwo scholiere Isabella Karajkovic bij Coby. Ze rijdt internationaal bij de Children en pony’s. Sanne Beijerman ondersteunt Isabella met mentale trainingen.

“Coby is heel gedisciplineerd en kritisch, daar leer ik heel veel van. Ze is echt mijn voorbeeld en traint altijd met veel respect voor de paarden en pony’s. De trainingen zijn heel fijn, maar ik leer ook veel over het management. Sanne Beijerman helpt mij daarnaast heel erg, zodat ik alles positiever kan maken voor mezelf en minder zenuwachtig word. Ik wil internationaal foutloze proeven leren rijden. Ik doe daar alles voor, maar moet er ook veel voor laten.”

Maddy Dijkshoorn

Hoewel Maddy Dijkshoorn uit de springsport komt, heeft ze nu zeker zoveel plezier in de dressuur. Met Boogie de L’Aube won ze in 2022 zilver op het EK. Ze lest sinds 2020 bij Dressuurstal Van Baalen en vond Boogie de L’Aube ook via DVB.


“Eigenlijk wilde ik internationaal gaan springen, maar nu het in de dressuur zo goed gaat met Boogie vind ik dat eigenlijk leuker. Ik les één of twee keer per week bij Marlies. DVB heeft mij echt goed geholpen om de internationale sport in te komen en geleerd hoe ik daarmee moet omgaan. Ook hebben ze me naast de gewone lessen ondersteund met zitlessen, daar hebben we veel aan gewerkt, samen met Saskia Heijkants.”

Noor van den Biggelaar

Noor van den Biggelaar komt niet uit een paardenfamilie, maar toch wil ze verder komen in de paardensport. Haar buurman raadde haar Dressuurstal Van Baalen aan en samen met Marlies traint ze richting de Children.

“Marlies vertelde dat het om op DVB te komen trainen niet uitmaakt op wat voor niveau je rijdt. Als ik op DVB rondkijk, raak ik echt geïnspireerd om wedstrijden te rijden en serieus te trainen. Ik train regelmatig bij Marcella om mijn balans en coördinatie te verbeteren en ga graag naar de zitles van Saskia Heijkants. Als het even tegenzit denk ik altijd: niets is makkelijk voordat het eerst moeilijk is geweest.”

Romy Schravemade

Romy Schravemade klopte bij DVB aan nadat ze een paar jaar geen pony meer had gereden, maar dat graag weer wilde gaan doen. Samen met DVB ging ze op zoek naar een goede pony en zodoende kwam Don Camillo Du Bois op haar pad. Daarnaast heeft ze nu ook de jonge pony Heitholms Li Lou.

“Don Camillo is voor mij echt de perfecte leermeester. Met hem train ik samen met Coby en Marlies. Verder komen in de sport is mijn droom, zoals een EK rijden. Bij DVB leer ik niet alleen het rijden, maar kan ik ook mezelf ontwikkelen. We zijn veel bezig geweest met zitlessen om een goede houding en zit te ontwikkelen. Ik voel me erg thuis bij Dressuurstal van Baalen.”

Nicole van Noord

Nicole van Noord studeert in het dagelijks leven Office management in Rotterdam en Amsterdam. Via DVB Matchmaker kwam ze op stal bij Coby en Marlies , en heeft daar de lieve merrie Imagine gevonden die ze nu uitbrengt in het ZZ Zwaar.

Als ik te druk ben met mijn studie wordt Imagine fijn doorgetraind op DVB, dit sluit heel goed aan. Ik was altijd al geïnspireerd door DVB en ben blij er nu zo veel te kunnen trainen!

Shanna Baars

Als ponymeisje kwam Shanna bij DVB om te trainen, met een kaderopname en EK rijden als ambitie. Via DVB kwamen de pony’s Wonderful Girl en Don Camillo du Bois op haar pad en later ook onder andere de merrie Farzana. Haar EK-doel werd behaald en inmiddels ligt de focus op het overstappen naar de U25.

“Bij DVB krijg ik volledige begeleiding op alle vlakken, dat heeft een wereld van verschil gemaakt. Ik leerde meer discipline te krijgen om mijn focus op de juiste dingen te leggen. Coby maakte me ervan bewust dat kiezen voor de topsport ook betekent dat je soms gezellige dingen moet afzeggen. Wat we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd, ook op de momenten dat het niet makkelijk ging, begint nu op zijn plek te vallen.”

Tooske van der Ven

Rijden bij de Junioren is het doel van scholiere Tooske van der Ven. Haar paard Hastrade K staat gestald bij Dressuurstal van Baalen en ze traint met hem bij Marlies. Tooske woont op een steenworp afstand van DVB.

“Eigenlijk alles wat je nodig hebt om goed te leren rijden, leer ik hier op stal. Niet alleen het rijden zelf, maar ook in de omgang met mijn paard, het omgaan met wedstrijden en het plannen. Want het gaat niet alleen om het rijden zelf. Ik les twee keer in de week, maar als ik voor mezelf rijd kijkt er eigenlijk ook altijd wel iemand even mee. Dat is heel erg fijn.” 

Claudine and Fleur Timmermans

Ambitious sisters Claudine and Fleur Timmermans stand with their horses at Dressage Stable Van Baalen, where they receive lessons several times a week. They ride in the basic sport, but take a professional approach to their sport.

“We were looking for a place where we could stand with our horses, but above all where we would get good guidance to advance in the sport. We learn a lot about our own attitude and that of the horse. Every week we learn something new, it’s very fun and educational. Every day we go there with pleasure. And if you have a problem, everyone wants to help you.”

Glasten Krapels

Para-dressage rider Glasten Krapels trained at Dressuurstal Van Baalen with Marrigje van Baalen, later with Debora Pijpers and now the always positive Glasten has been riding with Coby for several years. At his 17e he already rode his first EC Para-dressage at the seniors. Being sent to a major championship once again is his goal.

“At Dressage Stable Van Baalen we are a team, everyone works together. Not only the riding is important, but also the whole management around it. You keep working to improve yourself every time. With Windhook I was in the selection of the last eight riders for the Paralympic Games in Tokyo in 2021. Without the help of Coby and the owners of Windhook, the family of Thill, that would not have been possible.”

Isabella Karajkovic

With her two ponies Wert’s Snowflake and First Hummer, high school senior Isabella Karajkovic trains with Coby. She rides internationally in the Children and ponies. Sanne Beijerman supports Isabella with mental training.

“Coby is very disciplined and critical, I learn a lot from that. She is really my example and always trains with a lot of respect for the horses and ponies. The trainings are very nice, but I also learn a lot about management. Sanne Beijerman also helps me a lot, so I can make everything more positive for myself and get less nervous. I want to learn to ride faultless international tests. I do everything for that, but I also have to leave a lot behind.”

Maddy Dijkshoorn

Although Maddy Dijkshoorn comes from show jumping, she now enjoys dressage at least as much. With Boogie de L’Aube, she won silver at the European Championships in 2022. She has been teaching at Dressuurstal Van Baalen since 2020 and also found Boogie de L’Aube through DVB.


“Actually I wanted to go international jumping, but now that things are going so well in dressage with Boogie I actually like that more. I have lessons with Marlies once or twice a week. DVB really helped me a lot to get into the international sport and taught me how to handle it. They also supported me with sitting lessons in addition to the regular lessons; we worked on that a lot, together with Saskia Heijkants.”

Noor van den Biggelaar

Noor van den Biggelaar does not come from a horse family, yet she wants to advance in equestrian sports. Her neighbor recommended her Dressuurstal Van Baalen and together with Marlies she trains towards the Children.

“Marlies told me that to come and train at DVB it doesn’t matter what level you ride at. When I look around at DVB, I get really inspired to ride competitions and train seriously. I train regularly with Marcella to improve my balance and coordination and I like to go to Saskia Heijkants’ riding lessons. When things get tough I always think: nothing is easy until it’s been hard first.”

Romy Schravemade

Romy Schravemade knocked on DVB’s door after not riding a pony for a few years, but wanting to get back into it. Together with DVB she started looking for a good pony and Don Camillo Du Bois came on her path. In addition, she now has the young pony Heitholms Li Lou.

“Don Camillo is really the perfect teacher for me. I train with him together with Coby and Marlies. To get further in the sport is my dream, like riding a European Championship. At DVB I not only learn to ride, but I can also develop myself. We have been doing a lot of seat lessons to develop a good posture and seat. I feel very much at home at Dressage Stable van Baalen.”

Nicole van Noord

In daily life, Nicole van Noord studies Office Management in Rotterdam and Amsterdam. Through DVB Matchmaker, she came to Coby and Marlies’ barn and found the lovely mare Imagine, whom she now competes at ZZ Zwaar level.

When I am too busy with my studies Imagine is finely trained on DVB, this connects very well. I was always inspired by DVB and am happy to train there so much now!

Shanna Baars

As a pony girl, Shanna joined DVB to train, with a framework shot and EK riding as her ambition. Through DVB, the ponies Wonderful Girl and Don Camillo du Bois came her way and later the mare Farzana, among others. Her EK goal was achieved and now the focus is on moving up to the U25.

“At DVB I get full guidance in all areas, which has made a world of difference. I learned to become more disciplined to put my focus on the right things. Coby made me aware that choosing top sport also means that sometimes you have to cancel pleasant things. What we have invested in the past few years, even at times when things have not been easy, starts now falling into place.”

Tooske van der Ven

Riding in the Juniors is the goal of schoolgirl Tooske van der Ven. Her horse Hastrade K is stabled at Dressuurstal van Baalen and she trains with him with Marlies. Tooske lives a stone’s throw from DVB.

“Actually everything you need to learn to ride well, I learn here at the stable. Not only the riding itself, but also in dealing with my horse, handling competitions and planning. Because it’s not just about the riding itself. I have lessons twice a week, but when I’m riding for myself there is always someone watching me. That’s really nice.”